SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1äk`ta adjektiv, ingen böjning 1som verkligen är vad det tycks vara och har alla de egenskaper som ut­märker före­teelsen i fråga; särsk. om material men äv. all­männare admin.allmän värderingekon.handel.JFRcohyponymautentiskcohyponymfullödigcohyponymoförfalskad äkta silveren väska i äkta läderett hals­band med äkta pärloräkta kaviar från rysk stören unik byggnad i äkta historisk miljöjul­tomten in­går inte i någon äkta folklig traditionspec. i sam­band med försäljningibl. iron.JFRcohyponymprima på torget såldes äkta hand­målade oljefärgstavloräv. med tanke på det (lagligt) riktiga upp­hovet, särsk. om dokument, konst­verk o.d.MOTS.antonymfalsk 3 en äkta Rembrandtäkta sedlarmyndigheterna hävdade att den hemliga rapport som tidningen kommit över inte var äktaäv. bildligt om abstrakt före­teelseJFRcohyponymärlig 1 äkta kärlekdjup och äkta förtvivlanhan är så naturlig och äkta (i sitt upp­trädande)äkta hat tricksehattrick äkta varase1vara sedan ca 1675fornsv. äkta ’av äkta börd’; av lågty. echte ’född in­om äktenskapet; laglig’ 2vanligen i vissa ut­tryck som är del av (eller upp­kommer ur) ett äktenskap admin.släkt.äktaparde är äkta makarhennes äkta manäv.som har att göra med ett äktenskap den äkta sängenäkta hälftsehälft sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen
2äk`ta verb ~de ~t äkt·argifta sig med Nollmannen av börd som äktade kvinnan av folketäkta ngnsedan 1541av lågty. (sik) echten med samma betydelse; jfr 1äkta Subst.:vbid1-401701äktande
3äk`ta substantiv, ingen böjning släkt.ta ngn till äktagifta sig med ngnngt åld.det är snart 50 år sedan de tog var­andra till äkta sedan 1526efter lågty. to echte nemen med samma betydelse, till echt ’äktenskap’; jfr 1äkta