SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`kning substantiv ~en ~ar ök·ning·en1det att ngt blir större i an­tal el. om­fattning utstr.ökningstakten kraftig ökningen markant ökningen stadig ökning av an­talet an­ställda i privat­vårdenen dramatisk ökningen ökning (av/i ngt)sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagen2det att ngt görs större i an­tal el. om­fattning utstr.fartökningen ökning av an­slagen till högre ut­bildningökning (av ngt) (med TAL)sedan 1547