SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
öpp`ningsbud substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en öppn·ings|­bud·etbud i kort­spel (sär­skilt bridge) som är det första som av­ges under en spel­omgång vanligen ut­lovande en viss minimistyrka spel.JFRcohyponymbud 5 efter Syds öppningsbud på 1 spader blev det pass runtäv. om typ av bud som kan an­vändas för på­börjande av bud­givningeni många budgivningssystem är 2 klöver det starkaste öppningsbudetsedan 1949