SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`ra substantiv ~t öron ör·at1ofta plur. (ett­dera av två) hörsel­organ i huvudet, vars yttre delar vanligen består av en karakteristiskt formad flik kring en öppning hos människor och högre djur; i anatomiska och medicinska samman­hang särsk. om de inre delarna anat.med.zool.öroninflammationöronläkareöronskyddöronsusinneröramellanöraytterörahörsel­benen i örathålla för öronenen vax­propp hade satt i­gen öratned­satt hörsel på höger öraofta om en­bart den synliga fliken, ibl. utan tanke på hörselfunktionenörclipsörhängeörsnibbhon kliade sig bak­om örathunden viftade på öronenhon lät göra hål i öronenhan brukar klippa håret när det hänger över öronenäv. ngt ut­vidgat med tanke på (god) förmåga att upp­fatta (viss typ av) ljud etc.; äv. bildligt i fråga om tolkning e.d.musiköraspråkörahan har inte riktigt öra för finare stilistiska nyanserett namn som låter egendomligt för ett svenskt öraför mina öron låter det som om hon försöker smita i­från sitt löftespec. äv. för att an­tyda förståelse för ngns syn­punkter e.d.i vissa ut­tryck det går inte att komma åt NN efter­som hon har chefens öraspec. äv. om örat betraktat som mot­tagare av (inte nöd­vändigtvis muntlig) informationi vissa ut­tryck händelsen hade inte nått pressens örondet har kommit till mina öron att ...det slår lock för örat/öronense2lock 1 dra öronen åt sigbli försiktignär världs­mästaren började förknippas med o­tillåtna preparat drog sponsorerna öronen åt sig en fågel har kvittrat i mitt örasefågel få det hett om öronenkomma i ett svårt och ut­satt lägechefen för världs­banken fick det hett om öronen när han mötte pressen ha en räv bakom öratseräv ha öronen på skaftlyssna mycket upp­märksamthan hade öronen på skaft när mor­brodern berättade om sina äventyr i den stora världen hålla öronen öppnavara upp­märksam och lyssna ordentligtnu får ni hålla öronen öppna om ni vill höra en hemlis! inte tro sina öroninte lita på att man hört rätthan trodde inte sina öron när han fick reda på att han var på­tänkt som chef­redaktör på den nya tidningen inte vara torr bakom öronenvara o­erfaren och o­mogenhon hade svårt att rätta sig efter en chef som hon inte an­såg hunnit bli torr bak­om öronen än­nu (lyssna) med ett halvt öra(lyssna) med begränsad upp­märksamhethon lyssnade bara med ett halvt öra på väderleks­rapporten låna sitt öra till ngngärna lyssna på ngnjag lånar mitt öra till dig om du lovar att berätta sanningen ngt går in genom det ena örat och ut genom det andrangt glöms bort o­medelbart, utan att registrerasp. g. a. bristande intresse, intelligens etc.hans ständiga på­pekanden om riskerna med rökning verkade gå in genom det ena örat och ut genom det an­dra på eleverna spetsa öronenin­rikta hela sin upp­märksamhet på att upp­fatta speciellt ljud eller med­delandehästarna spetsade öronen när hon närmade sig hagen ta ngn i örattillrätta­visa ngnibl. (särsk. förr) ackompanjerat av ett grepp om örat (el. örsnibben)stats­ministern tog finans­ministern i örat efter hans o­lämpliga ut­talande tala för döva örontala utan att någon lyssnarhan sa till sina arbets­kamrater att diska efter sig, men han talade för döva öron upp över/uppöver öroneni allra högsta gradde är upp över öronen förälskade i var­andra vara idel öralyssna upp­märksamtpubliken var idel öra under före­draget om arbets­rätt vara på öratvara berusadvard.på festen blev hon rejält på örat väggarna har öronsevägg sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. öra; gemens. germ. ord, besl. med lat. au´ris med samma betydelse, i t.ex. auskultera 2mindre, tämligen rundat hand­tag på sidan av kärl ofta in­gående i par hush.SYN.synonymhänkel hon höll ett stadigt grepp i grytans öronen kaffe­kopp med av­slaget örasmå grytor har också öronsegryta sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)