SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`verblicka verb ~de ~t över|­blick·arbetrakta större om­råde psykol.han kunde överblicka slag­fältet från en när­belägen höjdäv. bildligt(snabbt) bilda sig en upp­fattning om större problem­komplex e.d. SYN.synonymöverskåda han försökte överblicka situationen i före­tagetöverblicka ngtsedan 1855Subst.:vbid1-404235överblickande; överblick