SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`verbyggnad substantiv ~en ~er över|­bygg·nad·entäckande konstruktion över ngt byggn.tekn.pol.en familjeseglare med höga fri­bord och hög överbyggnadäv. bildligt, särsk. in­om marxistisk analysliberalismen blev den ideologiska överbyggnaden för den tidiga kapitalismensedan 1547