SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`verstiga verb översteg överstigit överstigen överstigna, pres. överstiger över|­stig·erha större om­fattning än ngt; särsk. i fråga om numeriska värden e.d. utstr.JFRcohyponymöverskrida upp­satsen får inte överstiga fem sidorett belopp överstigande 10 000 kronoren upp­gift som översteg hans förmågaöverstiga ngtsedan 1573Subst.:vbid1-405559överstigande