SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`ka verb ~de ~t ök·ar1bli större i an­tal el. om­fattning utstr.MOTSATSantonymminska 1 JFRcohyponymstegra vinden ökade kraftigtarbets­lösheten ökade dramatiskt hösten 2008budget­underskottet ökade med fem miljarderut­släppen av kol­dioxid får absolut inte ökafrågan har ökat i betydelseöka (med TAL)sedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)fornsv. öka; gemens. germ. ord, mot­svarande bl.a. lat. auge´re med samma betydelse; jfr och, ock, öknamn 2ibl. med partikelnut, utan större betydelse­skillnad göra större i an­tal el. om­fattning utstr.MOTSATSantonymminska 2 öka fartenöka trafik­säkerhetenföre­taget ämnar öka (ut) arbets­styrkan med 300 mansam­hället måste öka in­satserna mot ungdoms­brottslighetenpartiet har ökat (ut) sin ledning enligt den senaste opinions­undersökningeni sportjargong ibl. i absolut konstruktionNN gjorde 1–0, och ON ökade till 2–0öka (ut) ngt, öka (med TAL) (till TAL)sedan förra hälften av 1300-taletUplands-LagenSubst.:vbid1-403371ökande, ökning