publicerad: 2021  
partibok partiboken partiböcker
parti|­bok·en
substantiv
parti`bok
bok som ut­gör bevis på med­lemskap i politiskt parti
ofta mer el. mindre bildligt
parti­boken var viktigare än kunskaper i juridik i Sovjet­samhället
belagt sedan 1970