SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1absolu´t adjektiv, neutr. ~ ab·sol·utsom är utan in­skränkning admin.af.JFRcohyponymtotalcohyponymfullständigcohyponymoeftergivlig den absoluta frihetenden absoluta bristen på över­tygelse i hans ton­fallresans absoluta höjd­punktspec. som term i många samman­hang, särsk.o­beroende av alla jäm­förelser med ngt annat (av visst slag); särsk. i matematiska och fysikaliska samman­hang betr. (tecken för) kvantiteter, rörelser, lägen e.d. MOTS.antonymrelativ 1 absolut fuktigheti absoluta tal gick produktionen upp någotspec. äv.o­beroende av all relation till ngt annat ofta i filosofiska el. konstnärliga samman­hang absolut konstabsolut musikabsolut gehörsegehör 1 absolut majoritetsemajoritet absolut monarkisemonarki absolut vetoseveto absoluta nollpunktensenollpunkt 1 sedan 1723av lat. absolu´tus med samma betydelse, till absol´vere ’lös­göra; full­borda’; jfr solvent Orkestern spelar fancies och vi dansar ut. Den flicka jag för runt är absolut.Harry Martinson, ur Aniara (1956) Absolut till­hör, i sina mer var­dagliga an­vändningar, de ord vi an­vänder för att ge efter­tryck åt det vi säger eller skriver. Just den an­vändningen är ganska ny, troligen från senare delen av 1800-talet, och vanlig blev den först under 1900-talet.  Skillnaden mellan hon är absolut Sveriges bästa skådespelerska och hon är Sveriges absolut bästa skådespelerska är i praktiken hår­fin, men kan­ske vill den som an­vänder den senare varianten markera att han/hon är lite mindre subjektiv.   Skillnaden mellan objektivt och subjektivt absolut (och mellan 1absolut och 2absolut) kan illustreras med följande dialog: – Har du absolut gehör?Nej, jag har absolut inte gehör.
2absolu´t adverb ab·sol·uthelt utan för­behåll vanligen anv. för att ge efter­tryck åt vad man säger NollJFRcohyponymovillkorligen hon vill absolut ha till­baka pengarna i morgonäv.helt säkert han måste absolut ha feläv. i fråga om handlingar, ofta med över­talande funktionmed nöd­vändighet du måste absolut se filmenäv. som all­mänt förstärknings­ordfull­komligt, allra en absolut o­möjlig upp­giftvärldens absolut bäste mål­vaktsedan 1719se 1absolut