publicerad: 2021  
absolutism absolutismen
ab·sol·ut·ism·en
substantiv
absolutis´m
1 total av­hållsamhet från bruk av alkohol vanligen av princip, efter beslut eller dylikt
alkohol­forskarna ser i dag inte absolutism som ett nöd­vändigt mål
belagt sedan 1877; till 1absolut!!
2 koncentration av politisk makt till en person el. grupp; vanligen (förr) till kung eller dylikt, knappast i fråga om modernare former av diktatur
absolutismen i Frank­rike kulminerade med Ludvig XIV
belagt sedan 1830