publicerad: 2021  
acklimatisera acklimatiserade acklimatiserat
verb
acklimatise´ra
ofta refl. vänja vid nya förhållanden
någon/något acklimatiserar någon/något (till något)
någon acklimatiserar någon (till något)
någon acklimatiserar något (till något)
något acklimatiserar någon (till något)
något acklimatiserar något (till något)
ha svårigheter att acklimatisera sig i det nya landet; hon flyttade in för en månad sedan och har redan acklimatiserat sig
spec. i fråga om till­vänjning till klimatförhållanden
många växter kan vänja sig vid ett hårdare klimat och där­med kan de acklimatiseras i Lapp­land
belagt sedan 1843; efter franska acclimater med samma betydelse; till klimat
acklimatiseraacklimatiserande, acklimatisering