SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
acklimatise´ra verb ~de ~t ac·klim·at·is·er·arofta refl. vänja vid nya förhållanden meteorol.sociol.acklimatisera in­vandrarehon flyttade in för en månad sedan och har redan acklimatiserat sigspec. i fråga om till­vänjning till klimat­förhållandenmånga växter kan vänja sig vid ett hårdare klimat och där­med kan de acklimatiseras i Lapp­landacklimatisera ngn/ngt (till ngt)sedan 1843efter fra. acclimater med samma betydelse; till klimat Subst.:vbid1-100426acklimatiserande, vbid2-100426acklimatisering