SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ad hoc [adhåk´] adverb för detta sär­skilda (och till­fälliga) ända­mål ofta med ton­vikt på improvisation fil.på grund av tids­bristen måste många problem lösas mer eller mindre ad hocsedan 1946via eng. av lat. ad´ hoc´ ’till detta’