publicerad: 2021  
adjektiv adjektivet, plural adjektiv, bestämd plural adjektiven
ad·jekt·iv·et
substantiv
ad`jektiv
(typ av) ord som vanligen betecknar en ofta stabil egenskap och ofta ut­gör bestämning till substantiv
till de vanligaste adjektiven hör "stor", "liten", "lätt" och "tung"
belagt sedan 1783; av lat. (no´men) adjecti´vum '(ord) som kan läggas till', till adjic´ere 'lägga till'