SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aliene´ra verb ~de ~t alien·er·arvanligen perf. part. skapa alienation hos psykol.sociol.JFRcohyponymförfrämliga många känner sig alienerade i konsumtions­samhälletpresidentens arroganta stil alienerade många traditionella USA-vänneralienera ngn/ngtsedan 1658; ökad anv. sedan 1960-taletefter eng. alienate med samma betydelse; av lat. aliena´re, till alie´nus ’annan till­hörig; främmande’ Subst.:vbid1-102009alienerande, vbid2-102009alienering; alienation