SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`mosa substantiv ~n allmosor all|­mos·annådigt ut­delad gåva urspr. till nöd­ställd, nu­mera ofta om o­tillräckligt an­slag o.d. samh.JFRcohyponymdonation de fria teater­grupperna tyckte sig leva på allmosorsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. almosa; ur grek. eleemosyn´e ’barm­härtighet’