publicerad: 2021  
allraheligaste ingen böjning, neutrum
all·ra|­hel·ig·aste
substantiverat adjektiv
allrahe`ligaste
heligt rum som är av­sett bara för ett få­tal in­vigda ur­sprungligen i Jerusalems tempel
överste­prästen var den ende som fick beträda det allra­heligaste
nu­mera all­männare, ibland skämtsamt
gruppen fick t.o.m. besöka det allra­heligaste, hand­skrifts­rummet
belagt sedan 1541