publicerad: 2021  
allra
all·ra
adverb
all`ra
absolut förstärknings­ord till adj. i superlativ
förut­sättningarna var inte de allra bästa; de allra flesta kom för sent
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska aldra, genitiv plur. av all, eg. 'av alla; bland alla'