SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anafor [-få´r] substantiv ~en ~er ana·for·enstilistisk upp­repning av ord eller fras vanligen i två (el. flera) på var­andra följande satsers början admin.sedan 1876av grek. anaphora´ ’tillbakasyftning’, till ana´- ’till­baka’ och pher´ein ’bära’; jfr metafor