publicerad: 2021  
anmäla anmälde anmält, presens anmäler
verb
an`mäla
1 lämna formellt med­delande om något, vanligen med information av förväntat slag, särsk. till myndighet (för veder­börlig behandling)
någon anmäler någon/något/sats (för/till någon/något)
någon anmäler någon (för någon)
någon anmäler någon (för något)
någon anmäler någon (till någon)
någon anmäler någon (till något)
någon anmäler något (för någon)
någon anmäler något (för något)
någon anmäler något (till någon)
någon anmäler något (till något)
någon anmäler sats (för någon)
någon anmäler sats (för något)
någon anmäler sats (till någon)
någon anmäler sats (till något)
an­mäla tv-innehav; hon an­mälde sitt intresse för tävlingarna
spec. (ofta refl.) med­dela del­tagande av någon
an­mäla sitt barn till sim­skolan; man kan an­mäla sig genom att mejla
äv. ange för polisen eller dylikt
han an­mälde sin granne för skatte­fusk
belagt sedan 1624; efter tyska anmelden, melden med samma betydelse; besläktat med mål i bet. 'tal­förmåga; språk'
2 om­nämna och kritiskt granska bok, aktuell kultur­händelse eller dylikt
SYN. recensera
någon anmäler något
boken an­mäldes på kultur­sidorna i förra veckan
belagt sedan 1813
anmälaanmälande, anmälan