SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
annons [-ån´sel.-åŋ´s] substantiv ~en ~er an·nons·enerbjudande eller med­delande in­fört på betald plats i tidning el. annat tryck­alster admin.rum.JFRcohyponymreklam annonskampanjbioannonsförlovningsannonshelsidesannonspersonliga annonsersätta in en annonsen annons för det nya knäcke­brödetstort upp­slagna annonser om opinions­mötet var in­förda i tidningarna i­gåren annons (för/om ngn/ngt)sedan 1779av fra. annonce ’tillkänna­givande; annons’; till lat. adnuntia´re ’förkunna’; jfr nuntie, 2renons