SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`sa verb ~de ~t ans·arut­föra ans på ngt (särsk. växter men äv. all­männare) trädg.JFRcohyponymvårda 2cohyponymsköta ansa rabattenhon ansade rosornahan ansade mustaschenansa ngtsedan 1667sv. dial. ansa ’bli varse; sköta om’; gemens. nord. ord, besl. med 2and Subst.:vbid1-105097ansande, vbid2-105097ansning; ans