SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`stifta verb ~de ~t an|­stift·arav­siktligt vålla ngt skadligt el. ont; särsk. (indirekt) genom onda planer e.d. jur.anstifta myterianstifta o­roligheterspec. jur. i fråga om vållande genom mellan­hand e.d.anstifta mord­brandanstifta ngtsedan 1542av ty. anstiften med samma betydelse; jfr stifta 1 Subst.:vbid1-105328anstiftande; anstiftan