SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
antecipation [-∫o´n] substantiv ~en ~er ante·cip·at·ion·endet att antecipera särsk. mus.för tidigt in­träde av en eller flera toner som till­hör ett följande ackord ofta med dissonans som resultat antecipation (av ngt)sedan 1657; 1864 om musiktill antecipera