SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`vändbar adjektiv ~t an|­vänd·barsom man har god nytta av gärna i flera o­lika samman­hang admin.JFRcohyponymnyttigcohyponymbrukbar en användbar verktygs­lådaen synnerligen användbar guide­bokibl. all­männaremöjlig att an­vända ost­hyveln var användbar ock­så som stek­spadeanvändbar (för ngn) (till ngt/att+V)sedan 1810till använda och -bar