SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsgivarverk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en arbets·giv·ar|­verk·etofta best. f. sing. och med versal en central organisation för statliga arbets­givare med upp­gift att ut­veckla och sam­ordna den statliga arbetsgivarpolitiken samh.sedan 1979; verket in­rättades 1994