SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betslivserfarenhet substantiv ~en ~er arbets·livs|­er·far·en·het·enerfarenhet från yrkes­verksamhet särsk. med tanke på merit­värdet vid an­tagning till en ut­bildning samh.hon har 5 års arbetslivserfarenhetsedan 1970