publicerad: 2021  
arier ariern, plural arier
ari·ern
substantiv
a´rier
1 person med förment nordiska ras­egenskaper som blondhet, hög­växthet m.m.; särsk. i nazistisk terminologi
belagt sedan 1879; av tyska Arier med samma betydelse; till sanskrit arya 'förträfflig; ädel'
2 med­lem av folk i Indien eller Iran som talar indo­europeiskt språk
belagt sedan 1853