SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
asteni´ substantiv ~n a·stenintill­stånd som känne­tecknas av brist på själslig kraft psykol.SYN.synonymkraftlöshet sedan 1813av grek. asthen´eia med samma betydelse, till a- ’ej’ och sthen´os ’kraft, styrka’