SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
autotrof [-trå´f] adjektiv ~t auto·trofsom kan bilda organiska ämnen av o­organiska ofta genom att ut­nyttja sol­energin; om organism, t.ex. växt el. bakterie biol.MOTSATSantonymheterotrof fotoautotrofkemoautotrofautotrofa organismersedan 1904till auto- och grek. trophe´ ’näring’