publicerad: 2021  
autopsi autopsin autopsier
aut·opsi·er
substantiv
autopsi´
1 mindre brukligt iakt­tagelse som man gjort med egna ögon
belagt sedan 1827; av grek. autopsi´a 'det man ser med egna ögon'; till auto- och grek. op´s 'öga'; jfr ur­sprung till optik
2 obduktion
belagt sedan 1856