publicerad: 2021  
1av
preposition
1 med utgångs­punkt eller ur­sprung i
ärva av sin far; resultatet av under­sökningen
spec. för att ut­trycka orsak eller dylikt
sjuk av sorg; lida av huvud­värk
äv. med an­givande av material eller dylikt
en ring av guld
äv. som markering för del av någon helhet
nio film­stjärnor av tio
av sig till sin läggninghunden var väldigt rädd av sig som valp
belagt sedan 1000-talet (runsten, Norrsunda, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform af; fornsvenska af 'av; från'; gemensamt germanskt ord, mot­svarande lat. ab´, grek. apo´; jfr ur­sprung till åbäke
2 sär­skilt i pass. konstruktioner genom direkt in­verkan från någon el. något agerande
träffas av blixten; domen över­klagades av en släkting; boken är skriven av en engels­man; statyn har skänkts av en armenisk olje­magnat
äv. för att ut­trycka upphovs­man eller dylikt
en dikt av Fröding
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 i riktning bort från så att resultatet blir ett av­skiljande; konkret el. abstrakt
dra huden av oxen; båten löpte av stapeln
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 vanligen efter abstrakt subst. med in­riktning på något före­mål för den an­givna verksamheten etc.
vården av miss­brukare; de allierades erövring av Tunis
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
5 i något som kan an­ges med anv. för specificering
en kostnad av två miljarder; ett spann av 1 600 meter; en sås bestående av grädd­fil och gräs­lök; publiken ut­gjordes av kvinnor i 35-års­åldern
spec. i konstruktioner med subst. med inne­börd av "betydelse" eller dylikt
en fråga av vikt
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
6 i hän­seende till an­givande relativt lösa sam­band, anv. som ett slags genitiv
vid slutet av året; de trafiksvaga delarna av nätet
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
2av
adverb
1 med full­bordande eller slut­förande
stänga av radion; blåsa av spelet; klara av situationen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); jfr ur­sprung till 1av 1
2 med in­riktning på före­målet för verksamheten
hon brukar rita av sina familjemedlemmar
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 ofta i sammansättn. i riktning bort från viss position
JFR iväg
ta av hatten; stiga av tåget; ge sig av
spec. för att ut­trycka av­skiljande
bryta av en gren
av och an se an
av och till då och dådet var fuktigt i luften och det regnade av och till
belagt sedan 1000–1100-talet runsten, Vallentuna, Uppland (Sveriges runinskrifter)