SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vhandla verb ~de ~t av|­handl·arbehandla (problem eller fråga) i diskussion på mer formellt sätt komm.JFRcohyponymdryftacohyponymdebattera frågan avhandlades på det senaste styrelse­sammanträdetäv. all­männareredo­göra för, behandla i kapitel 5 avhandlas foto­syntesenavhandla ngt/SATSsedan 1530av lågty. afhandelen, ty. abhandeln med samma betydelse; jfr handla Subst.:vbid1-109674avhandlande, avhandling