SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aviarium [-a´r-el.-a`r-] substantiv aviariet aviarier avi·ari·etstor flygbur för fåglar på museum e.d. zool.äv. om an­läggning för fågelhållning i större skalasedan 1876av lat. avia´rium med samma betydelse, till av´is ’fågel’