SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vundas verb avundades avundats av|­und·askänna avund­sjuka mot psykol.JFRcohyponymmissunna en barndoms­miljö som många kan avundas henneavundas ngn (ngt/SATS)sedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagenfornsv. afundas Subst.:avund