publicerad: 2021  
avundsjuka avundsjukan
av·und|­sjuk·an
substantiv
a`vundsjuka
(var­aktig) känsla av av­und
avundsjuka (mot någon) (för/över något)
avundsjuka (mot någon) (för något)
avundsjuka (mot någon) (över något)
väcka avund­sjuka; känna avund­sjuka; hon menade att skit­snack ofta bottnar i avund­sjuka
den (kungliga) svenska avund­sjukan avund­sjukan betraktad som ett drag i den svenska national­karaktärenkritiken mot de svenska Nobelpristagarna sågs av många som ett ut­tryck för den kungliga svenska avund­sjukan
belagt sedan 1665