publicerad: 2021  
beskrivning beskrivningen beskrivningar
be·skriv·ning·en
substantiv
beskri´vning
fram­ställning som beskriver något
levnadsbeskrivning; naturbeskrivning
beskrivning (av någon/något/sats)
beskrivning (av någon)
beskrivning (av något)
beskrivning (av sats)
en ut­tömmande beskrivning av museets skulpturer; beskrivningen av det ekonomiska läget var förenklad; plån­bok upp­hittad – åter­fås mot beskrivning
spec. om redo­görelse för hur något ut­förs el. bör ut­föras instruktion
arbetsbeskrivning; stickbeskrivning
spec. äv. i ett ut­tryck för att något är extremt bra, (ofta) extremt dåligt eller dylikt
en fräckhet som trotsar all beskrivning
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska beskrifning