publicerad: 2021  
bestämmelse bestämmelsen bestämmelser
be·stämm·els·en
substantiv
bestämm´else
1 något som blivit fast­lagt som styrande eller bindande i form av lag, förordning etc.
en bestämmelse (för/om något/sats)
en bestämmelse (för något)
en bestämmelse (för sats)
en bestämmelse (om något)
en bestämmelse (om sats)
nya bestämmelser för stats­bidrag; följa bestämmelserna; enligt gällande bestämmelser har han rätt till bi­drag; en bestämmelse som ofta kring­gås
belagt sedan 1830
2 hög­tidligt; ålderdomligt vanligen obestämd form sing. av­sett mål (för någon eller något) enl. personlig vilja el. enl. ödet
upp­fylla sin bestämmelse
belagt sedan 1795