publicerad: 2021  
besvärlighet besvärligheten besvärligheter
be·svär·lig·het·en
substantiv
besvä´rlighet
ofta plur. något som vållar obehag eller möda
hamna i besvärligheter; resans besvärligheter; faror och besvärligheter
belagt sedan 1542