publicerad: 2021  
besvärsinlaga besvärsinlagan besvärsinlagor
be·svärs|­in·lag·an
substantiv
besvä`rsinlaga
skrivelse med an­förande av besvär mot myndighets etc. beslut
en besvärsinlaga (mot något)
belagt sedan 1940-talet