publicerad: 2021  
besvärshänvisning besvärs­hänvisningen besvärs­hänvisningar
be·svärs|­hän·vis·ning·en
substantiv
besvä`rshänvisning
något ålderdomligt an­visning om hur man besvärar sig över (viss) myndighets beslut vanligen ut­färdad av samma myndighet
belagt sedan 1822