publicerad: 2021  
besvärsinstans besvärs­instansen besvärs­instanser
be·svärs|­in·stans·en
substantiv
besvä`rsinstans
myndighet som man besvärar sig hos över viss under­ordnad myndighets beslut
belagt sedan 1871