SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beta`lningsföreläggande substantiv ~t ~n be·tal·nings|­före·lägg·and·etformell upp­maning att betala (viss fordran) in­om kort tid som kan få rättslig verkan om den inte åt­lyds ekon.JFRcohyponyminkasso du får gå till tings­rätten och ta ut betalningsföreläggande mot honomhan lät betalningsföreläggandet gå till civil­processsedan 1946