publicerad: 2021  
binamn bi­namnet, plural bi­namn, bestämd plural bi­namnen
bi|­namn·et
substantiv
bi`namn
sär­skiljande, namn­liknande ut­tryck som an­vänds i stället för eller till­sammans med för­namn för att beskriva viss person
ett binamn (till något)
Harald med bi­namnet Hår­fagre
belagt sedan 1750