SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1blöt adjektiv ~t helt genom­dränkt av eller över­dragen med vatten el. annan vätska; om material el. yta admin.psykol.JFRcohyponymvåt 1cohyponymfuktig dyngblötgenomblötkläderna blev all­deles blöta av regnetjag kan inte ta i boken, för jag är blöt om händernaibl. ngt försvagaten blöt kyssäv. om ngt som vållar vätablötväderibl. bildligt, spec.veklig åld.spec. äv.som präglas av riklig alkohol­konsumtion en blöt festblöt (om/i ngt)sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. blöter ’veklig’; gemens. germ. ord; jfr ty. bloss, se 3blott; jfr även blödig
2blöt substantiv, ingen böjning (mängd) vatten för genomfuktning och ur­lakning av ngt vanligen om vatten som är av­sett för tvätt el. mat­varor hyg.hårt smutsade plagg bör ligga i blöt en timmelägg sillen i blöti blötlägga näsan i blötsenäsa sedan 1519Peder Månssons Skrifter på svenskafornsv. (sta i) blöt; till 1blöta