SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
blan`dad adjektiv blandat bland·adsom inne­håller bestånds­delar av o­lika art JFRcohyponymdiversecohyponymallehanda oljeblandadregnblandadsnöblandadsärsk. med an­tydan om att äv. o­önskade bestånds­delar kan in­gåofta iron.dans­restaurangen har en mycket blandad publikhan mot­tog med­delandet med blandade känslorboken gör ett blandat in­tryckspec. i kokkonstsammanhang (äv. bildligt)till mid­dag blev det blandad kompottkonserten bjöd på en blandad kompottblandad (med ngt)blandad verssevers 1 blandat talsetal 1 sedan 1651