publicerad: 2021  
citadell citadellet, plural citadell, bestämd plural citadellen
citad·ell·et
substantiv
citadell´
mest historiskt mindre fästning in­om system av befästningar med upp­gift att vara sista till­flykt för besättningen
stadens citadell från 1200-talet
belagt sedan 1636; av ita. cittadella, diminutiv av città 'stad'; av lat. ci´vitas 'sam­hälle'; jfr ur­sprung till city, civil