publicerad: 2021  
därutöver
där|­ut·över
adverb
[där´-] el. [-ö´-]
dessutom vanligen beträffande mindre viktigt tillägg
där­utöver till­kommer eventuella kostnader för resa och logi
belagt sedan 1461 (Arfstvisten 1451–1480); fornsvenska thät ut ivir