SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
döbattang´ substantiv ~en ~er dö·batt·ang·envanligen plur. dörr som är delad i två längs­gående halvor vanligen mellan äldre, finare rum heminr.JFRcohyponymdubbeldörrcohyponymsaloondörr sedan 1838av fra. porte à deux battants med samma betydelse, eg. ’dörr med två dörr­halvor’