publicerad: 2021  
dönick dö­nicken dö­nickar
eller
dönicke dö­nicken dönickar
dö|­nick·en
substantiv
`nick el. `nicke
var­dagligt person som an­ses hopp­lös och tråkig
vad är du för en dö­nick – häng med nu
belagt sedan 1906 (i formen dönickare); möjl. bildn. till ä. sv. dödning 'gen­gångare, spöke'; till 1död!!